Ing. Ľubica Trubíniová

Rating a informácie o Ing. Ľubica Trubíniová

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Ing. Ľubica Trubíniová 40651 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 2839. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.6726% spoločností je horších ako Ing. Ľubica Trubíniová.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Ing. Ľubica Trub&iacute;niov&aacute;" href="http://ing-lubica-trubiniova.sk-rating.com/">
   <img src="http://ing-lubica-trubiniova.sk-rating.com/ing-lubica-trubiniova.png" width="150" height="25" alt="Rating Ing. Ľubica Trub&iacute;niov&aacute;" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Ing. Ľubica Trubíniová

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia